دردمند توسعه و اعتلای ایران چاپ
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۲۹

دردمند توسعه و اعتلای ایران

جواد اطاعت استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

در سالهای اخیر به همت شهرداری تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی به محلی برای تبادل اندیشه ، گفتگو و گردهمایی های علمی بدل شده است. یکی از سنت های زیبایی که در خانه اندیشمندان رونق گرفته است، مراسم تقدیر و گپ و گفت با پیشکوستان رشته های مختلف علمی در حوزه علوم انسانی است.چندی قبل مطلع شدم که قرار است در این مکان آقای دکتر احمد ساعی نیز در گفتگویی شرکت کنند. از آنجا که ایشان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از اساتید اینجانب بوده اند، بر خود فرض دانستم به خاطر احترام به مقام علم ، جایگاه معلم و علاقه ای که به این استاد دردمند داشته و دارم در این نشست شرکت کنم. دکتر ساعی انسانی کوشا، اخلاق گرا وبه شدت علاقمند به توسعه و اعتلای ایران است. تمرکز مطالعات و تحقیقات نامبرده نیز بر توسعه استوار است. در کلاسهای درس این استاد گرانقدر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که نظریه ها و مکتب های متعارض توسعه از جمله مکتب نوسازی( Modernization ) مکتب وابستگی ( Dependency) و نظام جهانی(  Word System) را فراگرفتم که بعدها همین مطالب توسط استاد به عنوان کتاب تدوین و منتشر شد. اما حقیقت آن است که بیش از آنکه در کلاس ایشان تئوری های علمی بیاموزم درد توسعه نیافتگی ایران آموختم. وی با لهجه شیرین آذری به گونه ای از توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته و از جمله ایران سخن می گفت که موضوع توسعه ایران ذهن و روحم را تسخیر کرد و سالهاست که با این درد درگیرم.

با این حال سخنان متفاوت دکتر ساعی در خانه اندیشمندان ، در مورد زندگی و زمانه اش روی دیگرسکه توسعه نیافتگی ایران را به تصویر می کشید که حاضران  را متاثر و متالم ساخت . زندگی که بیانگر تاریخ پر فراز ونشیب روشنفکران و دانشگاهیان ایرانی است. زمانی که از ناملایمات ، بی مهری ها و مشکلاتی که  برای ایشان طی بیش از هفت دهه بوجود آمده است ، سخن می گفت گویا تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ملتی دردمند را مرور می کرد. واقعا افرادی مثل او تاریخ مجسم این مرز و بومند و بر دانش جویان و دانش پژوهان است که نه تنها داده های علمی این اساتید ؛ بلکه درد و دغدغه مشترک آنها که همانا توسعه ایران است را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند تا شاید در آینده ای نه چندان دور آرزوی امثال دکتر ساعی که همانا اعتلای ایران و ایرانی است تحقق عینی و عملی پیدا کند.   .